Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak F-16 Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

Kategoria znaków: F - Znaki uzupełniające

Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Znak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe.
Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.
Polityka Prywatności