Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak F-17 Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

Kategoria znaków: F - Znaki uzupełniające

Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.