Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak F-19 Pas ruchu dla określonych pojazdów

Kategoria znaków: F - Znaki uzupełniające

Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.
Polityka Prywatności