Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak F-20 Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów

Kategoria znaków: F - Znaki uzupełniające

Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Polityka Prywatności