Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak G- 1A Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór
Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
Polityka Prywatności