Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak G- 1A Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Oznacza miejsce przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdów silnikowych. W przypadku, gdy wyznaczenie postoju na chodniku lub jezdni jest inne, niż równolegle do jej krawędzi, to sposób ten jest przedstawiony na odpowiedniej tabliczce (patrz: Tablice dodatkowe).
Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.
Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Informuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kierunku ruchu.
Polityka Prywatności