Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak G- 1B Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Polityka Prywatności