Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak G- 3 Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym

Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 10:05:09
Komentarze
Ostatnie:
14.11.2010 11:57
Dodał(a): ~ fan znaków
extra
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Polityka Prywatności