Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak S-6 Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów

Kategoria znaków: S - Znaki świetlne

Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd; sygnał czerwony - zakaz wjazdu na przejazd.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-14 09:58:21
Komentarze
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym
Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku.
Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
Polityka Prywatności