Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak P- 3 Linia jednostronnie przekraczalna

Kategoria znaków: P - Znaki drogowe poziome


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 14:05:11
Komentarze
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu.
Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Znak ten umieszcza się na drodze, której część jest zamknięta dla ruchu drogowego. Wskazuje on trasę najbliższego dogodnego objazdu tego odcinka