Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak P- 7b Linia krawędziowa ciągła

Kategoria znaków: P - Znaki drogowe poziome


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 14:05:11
Komentarze
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Polityka Prywatności