Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak P-10 Przejście dla pieszych

Kategoria znaków: P - Znaki drogowe poziome


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 14:05:11
Komentarze
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Polityka Prywatności