Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

Kategoria znaków: P - Znaki drogowe poziome


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 14:05:11
Komentarze
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Polityka Prywatności