Kategoria znaków

Znak P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

Kategoria znaków: P - Znaki drogowe poziome


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 14:05:11
Komentarze
Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
Znak informuje o zatoce występującej w tunelu.
Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Polityka Prywatności