Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak P-17 Linia przystankowa

Kategoria znaków: P - Znaki drogowe poziome


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 14:05:11
Komentarze
Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.
Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
Polityka Prywatności