Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak P-18 Stanowisko postojowe

Kategoria znaków: P - Znaki drogowe poziome


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 14:05:11
Komentarze
Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Polityka Prywatności