Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak P-20 Koperta

Kategoria znaków: P - Znaki drogowe poziome


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 14:05:11
Komentarze
Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Znak BT-4 „stop — zwrotnica eksploatowana jednostronnie" oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.
Polityka Prywatności