Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków

Znak F- 2a Granica państwa

Kategoria znaków: F - Znaki uzupełniające

Znak F-2a „granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 09:55:47
Komentarze
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Polityka Prywatności