Kategoria znaków

Znak F- 3b Granica obszaru administracyjnego - na granicy gminy

Kategoria znaków: F - Znaki uzupełniające


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 09:50:01
Komentarze
Informuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych przez jezdnię bądź torowisko. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona poziomym znakiem drogowym Przejście dla pieszych lub dwiema liniami w poprzek jezdni
Znak BT-3 „blokada zwrotnicy" oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy.
Znak ten oznacza wjazd na drogę ekspresową. droga ta przeznaczona jest tylko dla ruchu pojazdów samochodowych.
Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty.
Polityka Prywatności