Znaki nakazu

Znaleziono wszystkich: 21
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak C- 1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiemZobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 2 Nakaz jazdy w prawo za znakiemZobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiemZobowiązuje kierującego do jazdy w lewo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 4 Nakaz jazdy w lewo za znakiemZobowiązuje kierującego do jazdy w lewo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 5 Nakaz jazdy prostoZobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 6 Nakaz jazdy prosto lub w prawoZobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 7 Nakaz jazdy prosto lub w lewoZobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewoZobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 9 Nakaz jazdy z prawej strony znakuZobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znakuZobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znakuZobowiązuje kierującego do jazdy z prawej lub z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C-12 Ruch okrężnyOznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Znak C-13 Droga dla rowerówOznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
Znak C-13A Koniec drogi dla rowerówOznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Znak C-14 Prędkość minimalnaOznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Znak C-15 Koniec minimalnej prędkościOznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
Znak C-16 Droga dla pieszychOznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Znak C-16A Koniec drogi dla pieszychOznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
Znak C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymiOznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Znak C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowychOznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Znak C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowychOznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności