Znaki nakazu

Znaleziono wszystkich: 21
Znak drogowyNazwaKrótki opis
Znak C- 1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiemZobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 2 Nakaz jazdy w prawo za znakiemZobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiemZobowiązuje kierującego do jazdy w lewo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 4 Nakaz jazdy w lewo za znakiemZobowiązuje kierującego do jazdy w lewo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 5 Nakaz jazdy prostoZobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 6 Nakaz jazdy prosto lub w prawoZobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 7 Nakaz jazdy prosto lub w lewoZobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewoZobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C- 9 Nakaz jazdy z prawej strony znakuZobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znakuZobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znakuZobowiązuje kierującego do jazdy z prawej lub z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak C-12 Ruch okrężnyOznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Znak C-13 Droga dla rowerówOznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
Znak C-13A Koniec drogi dla rowerówOznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Znak C-14 Prędkość minimalnaOznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Znak C-15 Koniec minimalnej prędkościOznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
Znak C-16 Droga dla pieszychOznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Znak C-16A Koniec drogi dla pieszychOznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
Znak C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymiOznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Znak C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowychOznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Znak C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowychOznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Kanał RSS dla tej listy
Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Znak AT-5 „ruch kolizyjny" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją.
Znak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze.
Polityka Prywatności