Znaki drogowe

Kategoria znaków
znalezionych: 368
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej.
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni
Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Ostrzega o przejściu dla pieszych
Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy
Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe
Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności