Znaki drogowe 2015

Kategoria znaków
Znaleziono wszystkich: 368
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej.
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni
Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Ostrzega o przejściu dla pieszych
Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy
Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe
Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Oznacza wyjazd z miejscowości
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, Zakaz zawracania, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, Ograniczenie prędkości.
Znak ten oznacza wjazd na drogę ekspresową. droga ta przeznaczona jest tylko dla ruchu pojazdów samochodowych.